Facilitace

9.2.2014

Tváří tvář děsivé skupině

Skupiny lidí jsou popravdě děsivé. Zvláště, čelíte-li jim v roli kouče či facilitátora. Ale skupiny jsou děsivé i pro leadery. Proč tomu tak je? Jung například se skupinami odmítal terapeuticky pracovat. Mechanismy, které se ve skupinách spouští mají jiný charakter, než které zažíváme v individuálních vztazích. Pokusím se pojmenovat různé aspekty, z které dělají práci se skupinami „děsivé“ či proč je vystoupení před forem velkým stresorem pro většinu lidí.
Pokračovat
21.1.2014

Facilitace procesů a teorie pole

Pro práci se skupinou či organizací je dobré mít v zásobě nějakou funkční teorii. Základním stavebním kamenem pro práci se skupinami a se systémy je používání teorie pole. Zde je trocha inspirace.
Pokračovat