21.1.2014

Nenápadný půvab korporátní psychopatie

Šarm, charisma, schopnost manipulovat a absence soucitu vynesla některé manažery na vrchol. Jak ale poznáte rysy osobnosti, které už nejsou v normě?
Zabývat se tímto tématem je užitečné z několika důvodů. Protože budeme mluvit spíše o výjimkách, v momentě, kdy se s nimi setkáte, bývají tito lidé natolik výrazní, že je užitečné rozumět tomu, co se děje. Protože jinak se z člověka lehce stává oběť, zcela zmatena ve své situaci.

Rizika toho tématu jsou zhruba taková. Začnu vtipem, že „moje okolí trpí mojí poruchou osobnosti“. Dvojznačnost věty je na místě a otázkou je, zda-li na druhých nevidím hlavně své nedostatky. Za další je tu riziko, že v těžkých životních situacích označím druhé za psychopaty, aniž bych si vzal spoluzodpovědnost za situaci. I když jak říká Jeroným Klimeš, „psychologie vznikla v momentě, kdy jste už nevystačili se slovem blbec“.

S potěšením sleduji, že počet seriózních autorů, kteří se tomuto tématu věnují, stoupá. U nás je asi největším prorokem vzdělaný patolog František Koukolík a psycholožka Jana Drtinová. Termín korporátní psychopatie zavedli Paul Babiak a Robert Hare (vyšla jejich známá kniha Hadi v oblecích) v přesvědčení, že je třeba tuto skupinu vyčlenit od standardních “psychopatů”, tedy těch, kdo mají jinou strukturu osobnosti. Je tedy poctivé říci, že tento termín není v klasické psychologické diagnostice DSM IV.

Proč o tom psát

Za prvé je to o obraně před něčím, čemu se nejen v pohádkách říká zlo. Typ jednání, který svojí bezohledností a krutostí v psychologické rovině vyžaduje jistý typ vědění, aby se normální člověk dokázal bránit. Termín korporátní psychopatie je právě o skupině lidí, kteří perfektně zvládají napodobit vše nutné k úspěchu a zároveň, když mají moc, používají ji „neracionálně“ hlavě pro potřeby svého ega. Jsou úžasní a okouzlující vůči všem, které potřebují. Ale ti, nad kým získají moc, ti zažívají hotové peklo.

Pokud se dostanete do vztahu s někým takovým, je třeba si uvědomit, že tento vztah je jiný. To znamená, že selhávají všechny komunikační strategie, vyjednávání, způsoby řešení konfliktu tak, jak je známe. Za druhé, aby člověk obstál, potřebuje specifické vědění, které mu pomůže situaci správně rozumět, aby se v ní mohl správně orientovat. Jinak se stává obětí. Celý článek si přečtěte na HR kavarna.cz 

autor

About autor

  •